Da biste živeli život koji želite i zaslužujete potrebno je da u dođete do spoznaje da vam je potrebna pomoć, podrška i znanje. Coaching je za one koji su čvrsto odlučili da rade na sebi i krenu na najvažnije i najuzbudljivije putovanje u svom životu. 

HOĆU DA RADIM SA:

 

- LJUDIMA KOJI ŽELE VIŠE OD ŽIVOTA I IMAJU HRABROSTI DA SE UPUSTE U AVANTURU SAMOSPOZNAJE!

- ljudima koji su čvrsto rešili da ne žele stresan život u haosu, ispunjen patnjom i bolom- ne žele više da troše energiju i hrane destruktivna polja Matriksa

- ljudima koji su radoznali, koji su po prirodi istraživači, željni znanja i znaju da je ZNANJE MOĆ!

- ljudima kojima je rad sa sobom uzbudljiv, zabavan, žele da saznaju više o sebi, bez obzira na težinu puta

- ljudima koji će jedva čekati da odrade dnevne zadatke koje im je coach zadao

- ljudima koji shvataju da je važno svom coachu dati feedback

- ljudima koji žele da poboljšaju komunikaciju sa ljudima iz uže i šire okoline i da uopšte lako komuniciraju

- ljudima koji žele da ovaj svet bude bolje mesto, ali su svesni da promena počinje od njih

- ljudima koji su svesni da je ego prepreka i žele da ga prevaziđu

- ljudima koji su spremni da se suoče ili su već svesni svojih slabosti i žele da unaprede sebe, a ne da im drugi podilazeći hrane te slabosti

- ljudima koji hoće da kreiraju nove korisne navike i svesni su da one nekorisne ne vode nigde

- ljudima koji su svesni da im nedostaje podrška i cene rad sa svojim coach-em, jer je to jedan moćan odnos!

- ljudima koji hoće da se oslobode stega, ograničenja, strahova, jer znaju da neoslobođeni potencijal spava u njima

- ljudima koji žele da oslobode krativnu energiju i ostvare sve svoje ciljeve i više od toga

- judima koji žele balans u svom životu

- ljudima koji žele da ekspanziju duše i da ona konačno zasija svojim punim sjajem!

- ljudima koji žele istinsko samopouzdanje

- ljudima koji shvataju da jedino znanje sa mnogo PRAKSE donosi REZULTATE

- ljudima koji su svesni da je njihov život u njihovoj vlasti i ne žele da okrivljuju zlu sudbinu

- Ljudima koji su svesni da ovde ULAŽU NOVAC U NEŠTO VREDNO, a to su oni sami

- ljudima koji "znaju da ništa ne znaju" ma gde bili na putu samorazvoja i otvorenog su uma

- ljudima koji su odlučni da naprave prvi korak i obrate se osobi od poverenja za pomoć!

NEĆU DA RADIM SA:

(a i ne radim! ;) )

- s onima koji misle da prenesu odgovornost za svoj život na coacha
- s onima koji bi sve da dobiju džabe u životu, bez ulaganja bilo koje vrste energije (novac je takođe energija)
- s onima koji imaju stav "hoću piškim, neću piškim", ego kalkulacije su na delu, izvinjavam se, ali niste spremni! moj način rada zahteva 100% posvećenosti!
- s onima koji nisu svesni vrednosti znanja i prakse koju dobijaju od coacha
- sa onima koji misle da je IN imati coacha

HVALA! :)