petak, 25 septembar 2015 14:17

Šta su morfička polja?

Napisano
Šta su morfička polja? Photo by Lucia Terui
U ovom tekstu pozabavićemo se jednom zanimljivom teorijom, engleskog biologa Ruperta Sheldrake-a, a u sledećem tekstu ćemo tu teoriju povezati sa aktuelnom temom ega i identifikacije.

Sigurno se sećate Jungove teorije kolektivno nesvesnog, kao i arhetipova- riznice koja pothranjuje celokupno ljudsko iskustvo, u vidu pojmova i simbola (arhetipova) i koja je zajednička svim ljudima.

Sheldrake je čitajući knjigu Henri Bergsona „Matter and Memory“, u kome ovaj obrađuje temu ljudske memorije i daje pretpostavku da memorija nije uskladištena u mozgu, proširio tu ideju na memorijski princip celokupne prirode. U biologiji se oduvek postavljalo pitanje kako se razvijaju organizmi, kako se razvija npr. embrion iz jedne oplođene ćelije, odakle potiču informacije za specijalizaciju diferenciranja u deobi ćelija (tek nakon pete deobe, ćelije počinju da se razlikuju do tada su iste), te će jedne postati deo ruke, jedne deo nogu. Danas znamo da DNK koji je u svim tim ćelijama identičan ne nosi tu vrstu informacija. DNK nosi informacije za konstrukciju materijala tj. proteina potrebnog za izgradnju organizma.

Dok je u fizici važio zakon da je uzrok jednak posledici, taj zakon ne važi na primer za drvo koje izraste iz jednog malog semena. Morfogeneza kao sada nova naučna disciplina (znači razvoj oblika) objašnjava preko morfogenetičkih polja upravo razvoj ne samo živih organizama, već i kristala, molekula proteina, čak i atoma, a ovde ćemo se zadržati na prvom.

Šta bi bilo morfičko polje? To je elektromagnetsko polje u kome su pothranjene informacije za formiranje, razvoj i oblike ponašanja živih organizama, a to polje se nalazi u samim organizmima i van tj. oko njih.

Tako bi svaka vrsta imala svoje morfičko polje, ali unutar tog polja i mnoštvo drugih polja- polje celog tela, zatim polja pojedinačnih organa, dalje polja različitih tkiva, pa polja ćelija i unutrašnjih ćelijskih struktura, pa molekula itd. Polja imaju u svojoj strukturi kumulativnu memoriju koja se bazira na onome šta se dešavalo vrsti u prošlosti. Tako da polje ima moć ekspanzije i širenja. Fenomen "sto majmuna" (objašnjen dole) nije jedini eksperiment koji podupire teoriju morfičkih polja. Neki eksperimenti na pacovima su pokazali da iako im se odstrani deo mozga, njihovo ponašanje ostaje isto, kao i eksperimenti na voćnim muvama, kojima je odstanjen gen odgovoran za vid, te su se muve jedno vreme rađale slepe, ali posle nekoliko generacija sam gen se restaurirao. Kroz morfičko polje preko procesa zvanog morfička rezonanca stvara se korelacija između sličnih polja tj. morfička rezonanca je memorijsko načelo kojim slični obrasci aktivnosti u samoorganizovanju sistema utiču na sledeće slične obrasce aktivnosti , u vremenu i prostoru.

Fenomen “sto majmuna”

 U Japanu se na ostrvu Koshima izučavala vrsta majmuna zvana Macaca Fuscata nekih tridesetak godina. Godine 1952. godine istraživači su hranili majmune slatkim krompirom tako što su im krompir bacali u pesak. Međutim majmuni nisu voleli krompir uprljan peskom. Jedna beba majmun je našla rešenje i oprala krompir u obližnjem potoku i očišćenog ga predala svojoj majci. Naučila je majku tom triku i sve je više majmuna ovladala njime. Između 1952. i 1958. godine grupa majmuna (procenjuje se oko njih 100) ovladala je ovom veštinom. Međutim, posle tog kritičnog broja, celo pleme majmuna na ostrvu je ovladalo tim trikom. I još dalje, majmuni na drugim ostrvima i na kopnu su odjednom vladali veštinom pranja slatkog krompira iz neobjašnjivog razloga.
Pokazalo se daljim istraživanjima na ljudima, da kao i majmuni ljudi imaju zajedničku bazu podataka.

Za više informacija odgledajte video na dnu stranice.

Pitanja i komentare na tekst možete ostaviti dole u “facebook comments”.


Prijavite se za besplatna predavanja. Upišite ime i email u prazna polja.

VAŽNO! Posle prijave proverite INBOX (ali i junk, spam email) da biste potvrdili prijavu. Ako ne potvrdite prijavu što je pre moguće, sistem će vas izbrisati!!!! Ukoliko vam email za potvrdu ne stigne, kontaktirajte me na maja @ budjenjeduse.com . Hvala! 
Pročitano 10018 puta

Medije